• baner-01.png
  • baner-02.png
  • baner-03.png

Multi Translate  

   

Serbest Meslek Makbuzu

Serbest Meslek Makbuzu;

Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilâtı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını şteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.(VUK 236. Madde)

Serbest Meslek Makbuzunun Şekli ve Düzeni;

» Makbuzu verenin soyadı, adı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
» şterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi, 
» Alınan paranın miktarı,
» Paranın alındığı tarih,
» KDV tutarı ve gelir vergisi tutarı,
» Makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır,
» Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası ile devam eden sayfalardan oluşmalıdır,
» Serbest meslek makbuzları en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu yazılır, 
»  Serbest meslek makbuzları 14x20 cm veya 14x10 cm ebadında basılmalıdır.

   
© Genç Ofset Matbaacılık