• baner-01.png
  • baner-02.png
  • baner-03.png

Multi Translate  

   

İrsaliyeli Fatura Sürekli Form


 Kod  İrsaliyeli Fatura 01
 Cinsi  İRSALİYELİ FATURA
 Ölçü  11 İnç. 24x28 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
   
FİYAT LİSTESİ
 İrsaliyeli Fatura 500 Adet

 500 Adet

500 Adet   500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret          
1 Asıl+2 Suret          
1 Asıl+3 Suret          

 Kod  İrsaliyeli Fatura 02
 Cinsi  İRSALİYELİ FATURA
 Ölçü  11 İnç. 24x28 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
   
FİYAT LİSTESİ
 İrsaliyeli Fatura 500 Adet

 500 Adet

500 Adet   500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret          
1 Asıl+2 Suret          
1 Asıl+3 Suret          

 Kod  İrsaliyeli Fatura 03
 Cinsi  İRSALİYELİ FATURA
 Ölçü  11 İnç. 24x28 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
   
FİYAT LİSTESİ
 İrsaliyeli Fatura 500 Adet

 500 Adet

500 Adet   500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret          
1 Asıl+2 Suret          
1 Asıl+3 Suret          

 Kod  İrsaliyeli Fatura 04
 Cinsi  İRSALİYELİ FATURA
 Ölçü  11 İnç. 24x28 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
   
FİYAT LİSTESİ
 İrsaliyeli Fatura 500 Adet

 500 Adet

500 Adet   500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret          
1 Asıl+2 Suret          
1 Asıl+3 Suret          

 Kod  İrsaliyeli Fatura 05
 Cinsi  İRSALİYELİ FATURA
 Ölçü  11 İnç. 24x28 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
   
FİYAT LİSTESİ
 İrsaliyeli Fatura 500 Adet

 500 Adet

500 Adet   500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret          
1 Asıl+2 Suret          
1 Asıl+3 Suret          

 Kod  İrsaliyeli Fatura 06
 Cinsi  İRSALİYELİ FATURA
 Ölçü  11 İnç. 24x28 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
   
FİYAT LİSTESİ
 İrsaliyeli Fatura 500 Adet

 500 Adet

500 Adet   500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret          
1 Asıl+2 Suret          
1 Asıl+3 Suret          

İRSALİYELİ FATURA;

 Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı belgeler olarak değil, isteyen mükellefler açısından "irsaliyeli fatura" adı altında tek belge olarak düzenlenmesi ve kullanılması esası getirilmiştir. Sattıkları mallar dolayısıyla V.U.K 231. Maddenin 5 nolu bendinin mükelleflere tanıdığı, malın tesliminden itibaren faturanın 7 (yedi) gün içinde düzenlenmesi imkânından vazgeçerek, bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek isteyen mükellefler, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemeksizin diledikleri takdirde irsaliyeli fatura düzenleyeceklerdir.

* İrsaliyeli faturada bulunması gereken bilgiler:
· İrsaliyeli fatura ibaresi,
· Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdiki,
· İrsaliyeli fatura düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
· Malın ve hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı,
· Malın nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
· İrsaliyeli faturanın seri ve müteselsil sıra numarası,
· İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati,
· İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası

* İrsaliyeli fatura, anlaşmalı matbaalara fatura ölçülerinde bastırılarak temin edilir. İrsaliyeli faturanın altında “bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunması halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz.” ifadesi bulunmalıdır.
* İrsaliyeli fatura düzenlenmişse ayrıca taşıma irsaliyesine gerek yoktur
* İrsaliyeli fatura kullanmak isteyen mükellefler, hesap dönemi başından önce irsaliyeli faturaları temin etmelidir. Uygulamaya hesap döneminin başında geçilmelidir. Dönem içinde irsaliyeli fatura alınamaz.
* İrsaliyeli fatura düzenleme usulünü seçen mükelleflerin daha önce ellerinde bulunan kullan ılmamış sevk irsaliyesi ve faturalarını vergi dairelerine götürerek iptal ettirmeleri gerekir.

* Mükellefler, irsaliyeli faturayı en az üç örnek olarak düzenleyeceklerdir. Biri asıl olmak üzere iki örne ğini müşteriye vereceklerdir. En az üç suret düzenlenmeyen irsaliyeli faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.
* İrsaliyeli fatura 28x20, 14x20 veya 14x10 cm. ebadında basılmalıdır.

   
© Genç Ofset Matbaacılık